گارانتی خدمات

همانطور که بیشتر شرکت های طراحی سایت برای خود یک سری قوانین و گارانتی در راستای ارائه خدمات به مشتریان خود دارند . شرکت طراحی سایت آواتم نیز در این راستا گارانتی برای خدمات خود در نظر گرفته است، که به شرح ذیل است :

1. ارائه آموزش نحوه استفاده از سایت

شرکت آواتم آموزشی را برای خریداران و مشتریان شرکت خود در نظر گرفته که این آموزش به شما در جهت استفاده از سایت و امکانات آن کمک می کند.

آموزش

 

2. پشتیبانی از سایت

در صورت بروز هر گونه خطا در سایت خریداری شده تیم پشتیبانی شرکت آواتم در اسرع وقت به حل آن خواهند پرداخت، پس از این نظر جای هیچ گونه نگرانی نیست.

پشتیبانی